BLI MEDLEM

Støtt oss ved å bli en del av denne moskeen! Vert eneste medlem betyr mye.

Jeg vil med dette melde meg / og min familie / inn Ihyaussunna Center. Medlemskap forutsetter kan ikke være medlem i flere registrerte tros- eller livssynssamfunn i Norge samtidig. I Ihyaussunna Center skal ved innmelding forespørre om eventuellt medlemskap i annet tros- eller livssynssamfunn i Norge er brakt til opphør. Ved tvil kan dokumentasjon for utmelding kreves.