Møte om miljø

Møte om miljø og tro: – Menneskene eier ikke jorda

17.04.2018

Ut fra ulike religiøse ståsteder, er imam Murshid Al Khaznawi og prest Knut Refsdal hjertens enige i dette. Tirsdag 17. april holder de foredrag om hvilken plass miljøvern har i islam og kristendommen.

  1. april gir Knut Refsdal og Murshid Al Khaznawi et spennende innblikk i skaperverket og miljøets plass i kristendommen og islam. Foto: Norges Kristne Råd/Murshid Al Khaznawi

– Islam setter skaperverket høyt. Menneskene er gjester her på jorda. Vi eier ikke jorda og er pålagt å ta godt vare på den. Det finnes det mange tekster om i Koranen, sier Murshid Al Khaznawi som er imam ved Ihyassunna Center i Sarpsborg.

Prest og generalsekretær i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal, viser til tilsvarende tekster i Bibelen:

– Mennesket ble skapt til å ha et forvalteransvar på Guds vegne. Vi er hans «medskapere». Det legger ikke veien åpen for fri utnyttelse, påpeker Refsdal.

Dialogforum Østfold

På et møte i Kurlandskirken i Sarpsborg kl. 19.00, skal de begge utdype mer om hvilken plass miljøvern og skaperverket har i islam og kristendommen. Møtet holdes i regi av Dialogforum Østfold som arbeider for å forsterke dialog og samhandling mellom kristne og muslimer.

Først skal Al Khaznawi og Refsdal holde hver sin innledning, deretter åpnes det for spørsmål og samtale. Det kan det bli mye god dialog ut av, for både imamen og presten har mye på hjertet når det gjelder verdens miljø- og klimautfordringer:

– Jeg vil si at å ta vare på jorda er like viktig som å be, faste og følge de andre religiøse pliktene i islam, sier Al Khaznawi.

Refsdal mener at kristne bør påvirke både som privatpersoner og politisk:

– Som privatpersoner kan vi utfordre oss selv til å kutte i flyreiser, bilbruk, forbruk osv. Men det er også viktig at kirken har en stemme utad. Den kan gi politikerne ryggdekning fra store deler av befolkningen til å ta tøffe valg. Sannsynligvis bør de nye oljefunnene bli liggende.

Bygger Håpets katedral

Også i sitt daglige virke er Al Khaznawi og Refsdal opptatt av miljø- og klimautfordringer. Ihyassunna Center skal blant annet bidra i byggingen den mye omtalte Håpets katedral på Hvaler. Selv er imamen bekymret over plastforurensingen av havet, og minner under hver fredagsbønn om viktigheten av å bruke mindre plast og gjenvinne papir. Et annet viktig påbud i islam er å ikke sløse med vann:

– Under årets ramadan skal jeg blant annet snakke om hvor viktig vann er. Her i Norge er vi heldige, vi har nok. Men enkelte land i Afrika har nå gått tom. Under ramadan drikker vi ingenting på 18–19 timer. Det er en fin anledning til å vise solidaritet med mennesker som ikke kan ta vann som en selvfølge.

– Gedigne utfordringer

Norges Kristne Råd jobber på sin side med å sende representanter til neste klimamøte i Polen. Det gjør de som en del av et interreligiøst klimanettverk.

– Vi har gedigne utfordringer foran oss. Erkjennelsen av ansvar er noe vi deler med andre religioner, sier Refsdal, og viser til klimatoppmøtet i 2015 der ledere fra ulike religioner overrakte generalsekretæren for FNs klimasekretariat millioner av underskrifter.

– Det var sterkt. Underskriftene vil gi politikerne ryggdekning for å ta tøffe valg i klimaets favør. Jeg tror det er noe av det viktigste vi kan gjøre, sier Refsdal.

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/fredrikstad/menigheter/glemmen/nyheter/-menneskene-eier-ikke-jorda/