Skilsmisse - Vielse

Skilsmisse - Vielse

Dersom du ønsker å gjennomføre vielse (nikah) må det sørges for at følgende er på plass

– Diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fra skatteetaten (folkeregisteret) må fylles ut. Skjemaene kan lastes ned fra folkeregisteret og sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker

– Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd mottar man en prøvingsattest, Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato

– Dato og tidspunkt for nikah/vielsestjeneste kan avtales kun når IHYAUSSUNNA CENTER har mottatt prøvingsattest fra folkeregisteret. Uten prøvingsattest gjennomføres det ikke vielse
-Denne må leveres til forstander i god tid

– Mahar/Sadaqah (ekteskapsgave) må være bestemt på forhånd
– Brudens og brudgommens familie og venner, samt deres to vitner MÅ være tilstede
under utførelsen av nikah

– Kopi av legitimasjon av ekteparet og to vitner skal foreligge

– IHYAUSSUNNA CENTER forstander sender prøvingsattest til folkeregisteret. Ekteparet kan ikke kreve å få originalen. Ekteparet får en bekreftet kopi fra oss

Dersom du ønsker å gjennomføre vielse (nikah) må det sørges for at følgende er på plass

– Diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fra skatteetaten (folkeregisteret) må fylles ut. Skjemaene kan lastes ned fra folkeregisteret og sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker

– Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd mottar man en prøvingsattest, Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato

– Dato og tidspunkt for nikah/vielsestjeneste kan avtales kun når IHYAUSSUNNA CENTER har mottatt prøvingsattest fra folkeregisteret. Uten prøvingsattest gjennomføres det ikke vielse
-Denne må leveres til forstander i god tid

– Mahar/Sadaqah (ekteskapsgave) må være bestemt på forhånd
– Brudens og brudgommens familie og venner, samt deres to vitner MÅ være tilstede
under utførelsen av nikah

– Kopi av legitimasjon av ekteparet og to vitner skal foreligge

– IHYAUSSUNNA CENTER forstander sender prøvingsattest til folkeregisteret. Ekteparet kan ikke kreve å få originalen. Ekteparet får en bekreftet kopi fra oss.